SAYA JUAL PELBAGAI BUKU, TANYA SAHAJA APA-APA BUKU klik sini untuk HUBUNGI SAYA,

Saturday, January 14, 2012

mengharap rahmat-NYA

Mgharap rahmatNYA

   Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah telah menjadikan rahmat dalam seratus bahagian, maka ditahan pada-Nya yang sembilan puluh sembilan dan diturunkan dibumi satu bahagian, maka dengan satu bahagian itumasing-masing makhluk berkasih sayang sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khuatir memijak anaknya".

Abul-Laits berkata: "Rasulullah s.a.w. telah menerangkan kepada kaum mukmin rahmat Allah s.w.t. supaya mereka bersyurkur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmat-Nya dan rahmat amal soleh, sebab siapa yang mengharapkan rahmat Allah s.w.t. harus beramal mengikut petunjukNya untuk mencapai rahmatNya"

Allah s.w.t. berfirman:

"Inna rahmatallahi qaribun minal mukhsinin."                                                                                                         
 Yang bermaksud:
"Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik."

"Faman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan shaliha"                                                                                 
Yang bermaksud: "Maka siapa yang mengharap mendapat rahmat dan bertemu kepada Tuhan-Nya, maka hendaklah beramal soleh."

**BERAMAL BUKAN SEMATA MNDAPAT FADHILAT ATAU PAHALA DARI AMALAN TERSEBUT, TETAPI BERAMAL UNTUK MENDAPAT RAHMAT ALLAH


Muhammad bin Almunkadir dari Jabir r.a. berkata: 
"Nabi Muhammad s.a.w. keluar kepada kami dan bersabda: 
"Malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata: 
"Ya Muhammad, demi Allah yang mengutuskan mu sebagai nabi yang besar, 

Sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadat selama lima ratus tahun diatas sebuah bukit yang lebar, panjangnya tiga puluh hasta kali tiga puluh hasta dan dikelilingi oleh laut seluas empat ribu farsakh dari tiap penjuru, 
disitu Allah s.w.t.  mengeluarkan sumber air yang segar selebar satu jari dari bawah bukit, juga pohon delima pada tiap hari berbuah sebuah delima, 

maka bila siang hari turunlah orang itu untuk wuduk dan memetik delima, lalu dimakannya, 
kemudian berdiri sembahyang dan ia minta kepada Tuhan supaya dimatikan dalam sujud, dan supaya badannya tidak disentuh bumi atau lain-lainnya hingga bangkit dihari kiamat sambil sujud, 
maka Allah s.w.t.  telah menerima permintaannya, kerana itu tiap kami naik turun dari langit selalu melaluinya ia sedang sujud. 
Jibril berkata: "Kami dapat dalam ilmu, bahawa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allah s.w.t. 

lalu Allah s.w.t. menyuruh: "Masukkanlah hambaKu itu kedalam syurga dangan rahmatKu.
Maka berkata orang itu: "Dengan amalku." 
Maka Allah s.w.t. menyuruh Malaikat supaya menghitung semua amalnya dan nikmatKu iaitu nikmat melihat (penglihatan), 
tiba-tiba nikmat penglihatan itu telah mengelilingi ibadatnya selama lima ratus tahun, sedang nikmat-nikmat Allah s.w.t.  yang lain-lainnya belum. 
Maka Allah s.w.t.  berfirman: "Masukkan ia kedalam neraka." dan ketika ditarik menuju keneraka,
ia berkata: "Masukkanlah aku kedalam syurga dengan rahmatMu."

Maka Allah s.w.t. berfirman kepada Malaikat: "Kembalikanlah ia.
Lalu ditanya oleh Allah s.w.t.: "Hambaku, siapa yang menjadikan kau daripada tidak ada?
Jawabnya: "Engkau Tuhan." 
Lalu ditanya: "Apakah itu kerana amalmu atau rahmatKu?
Jawabnya: "Dengan RahmatMu." 
Lalu ditanya: "Siapakah yang memberi kekuatan kepadamu untuk beribadat lima ratus tahun?" jawabnya: "Engkau Tuhanku." 
Lalu ditanya lagi: "Dan siapakah yang menempatkan kau diatas bukit dan ditengah laut dan mengeluarkan air segar yang tawar dari tengah-tengah laut yang masin getir dan menumbuhkan buah delima tiap pagi, padahal buah itu hanya berbuah satu tahun satu kali, lalu kau minta kepadaKu untuk mati sujud, siapakah yang berbuat itu semua?
Jawabnya: "Engkau Tuhanku." 
Firman Allah s.w.t. : "Maka semua itu dengan rahmatKu.
Malaikat Jibril berkata: "Segala sesuatu terjadi dengan rahmat Allah s.w.t.."

23:118  قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik."

No comments:

Post a Comment