SAYA JUAL PELBAGAI BUKU, TANYA SAHAJA APA-APA BUKU klik sini untuk HUBUNGI SAYA,

Tuesday, January 28, 2014

Membayar hutang apabila berubah nilai matawang


Pada tahun 1963 Ali berhutang kepada Bakar sebanyak 30sen. Dan Ali membuat pembayaran hutang 30sen tadi pada tahun 2014

Persoalan adakah sama nilai 30sen 1963 dan nilai 30sen 2014, dan apakah wajar membayar nilai yang sama 30sen di mana dulu boleh beli kueh macam2 jenis, sekarang 30sen satu kueh pun tak dapat beli kot.

Ringkasan jawapan:
---keputusan Majlis Fiqh Antarabangsa 1998 di Kuwait memutuskan membayor ikut jumlah yang sama (بالمثل) dan bukan mengikut nilai semasa (القيمة) kerana hutang dilangsaikan dgn yang sama jenis dan serupa walaupun kuasa beli semasa sudah jauh berbeza.

---3 pendapat ulama' silam tentang nilai matawang yang sudah berubah, apakah bayar ikut jumlah yang sama atau bayar ikut nilai semasa.
 a) Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali.
     -wajib bayar jumlah yang sama seperti akad pinjaman di buat tanpa tambah atau kurang.
 b) Imam Abu Yusof dan sbahagian fatwa dari ulama mazhab Hanafi.
     -wajib ke atas peminjam memulangkan nilai yang sama ketika pinjaman dilakukan.
 c) Sebahagian ulama mazhab Maliki.
      - Fatwa mereka adalah, sekiranya perbezaan nilai itu besar maka wajiblah memulangkan menurut nilai barunya, teteapi jika perubahan tidak ketara dan besar, cukup memulangkan jumlah yang sama tanpa mengira nilai. contoh: 
#contoh= nilai semasa= 1963=30sen, 2014=30sen=1.50sen lah bayar

Menurut ust Zaharuddin secara peribadinya lebih cenderung kepada membuat pembayaran mengikut nilai semasa atas dua sebab yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Siddiq Dharir iaitu: 

1) Ia lebih hampir kepada keadilan bagi kedua-dua pihak dan ALLAH mengarahkan kita bersifat adil dalam semua pihak.
2) Dapat menolak kemudaratan bagi peminjam dan pemberi pinjam dan termasuk dalam kaedah umum Islam iaitu : 


لا ضَرَرَ ولا ضِرَرَ 
Tiada memberi mudarat dan membalas kemudaratan.

Saranan adalah dinasihatkan supaya menetapkan cara pembayaran di awal kontrak sama ada pembayaran terhadap jumlah yang sama atau mengikut nilai semasa.. untuk mencapai keadilan dan seterusnya mengelakkan riba. wALLAHu 'alam.

rujukan: Abd Rahman, Zaharuddin, Riba dan Isu Kewangan Semasa, cetakan pertama, Selangor, Tihani Cetak Sdn. Bhd, 2010, Pembayaran Hutang Apabila Nilai Mata Wang Berubah, m/s 121. Bitasarruf kabir (olahan besar)? بترصف كيبر

No comments:

Post a Comment